PRO-JANWAGON
Home Engelen Geesten Slechten Carla Ziggo H&f Spiritueel Scooter Over Contact
© COPYRICHT PRO-JANWAGON JAN VAN DEN BOSCH 2018 ALLE RECHTEN VOOR BEHOUDEN JAN VAN DEN BOSCH PRO-JANWAGON

Welkom IEDEREEN

IK BEN JAN VAN DEN BOSCH

HOI IK BEN PRO-JANWAGON JAN VAN DEN BOSCH EEN LIEFDE VOLLE ZACHT AARDIGEN JONGEN IK BEN EEN WOONWAGEN BEWOONNER EN EEN REISIGER EN IK WOON ME HELEN LEVEN OP EEN WOONWAGEN KAMP EN WEET NIET BETER EN IK BEN GRAAG IEMAND DIE FILM SAMEN MET IEMAND KIJKT EN TV EN IK BEN VRIJGEZEL EN NIET ECHT OP ZOEK EN IK DOE GRAAG COMPUTEREN EN LUISTER GRAAG MUZIEK RAP VOOR AL EN WERK GRAAG MET ME EIGEN SERVER EN PC WORKSTATION EN ME EIGEN WEBSITE WERK IK  GRAAG AAN EN DOE HEM ZELF HOSTEN EN BEHEREN EN INRICHTEN EN IK DOE ALLES MET ME PC EN SERVER EN WEBSITE EN IK GENIET ER VAN EN HEB GRAAG GESPREKEN OVER WAT IK ZOWEL DOE MET ME PC EN SERVER EN WEBSITE EN IK BEN OOK SPIRITUEEL EN IK HEB DINGEN MEE GEMAAKT WAAR IK TEGEN VECHT EN DOE EN DAT IS TEGEN HET KWAAD VECHTEN IK ZAT IN DE KWAAD EN IK HAD DAGELIJKS GEESTELIJKEN GEVECHTEN EN IK HEB GEMERKT HOE VEEL MENSEN IK OOK BELDEN VOOR HULP DIE HINGEN GEWOON OP OF ZIJDEN JE MOET MAR HOPPEN DAT HET OVER GAAT EN DAT ZIJN DUS OOK DE MENSEN DIE ALLES IN DE NAAM VAN JESUS DOEN EN IEDEREEN LIET ME IN DE KOUW STAAN EN IK BEN IEMAND DIE IETS IN ZAG IK BEN SPIRITUEEL EN MESCHIEN EEN MENS DIE DER NIETS VAN AF WEET EN ME HULP NODIG HEEFT DIE NIETS ER VAN AF WEET EN MAAR MEE GAAN WAT ANDEREN ZEGEN NEE IK LAAT DIE MENSEN NIET VALLEN WANT IK HELP ZE EN ZOLANG HET MAAR MOET EN IK VECHT VOOR ZE EN IK LAAT ZE PAS ACHTER ALS HET KWAAD EN NEGATIVE UIT HUN LEVEN IS EN BLIJFT ZOLANG BLIJF IK VECHTEN EN BIDDEN VOOR DIE GENE EN IK HEB VEEL MEE GEMAAKT JE WILT NIET WETEN WAT ALLEMAAL SATANISTEN DIE DE MACHT OVER ME ZIEL WILDEN IN HET HIERNAMAALS DOOR EEN MASKER EN ZO EN IK HEB ALLES OP GELOST SAMEN MET DE HOGERENHAND DIE ER BIJ HIELP DUS IK BEN DANKBAAR DU DOEL VAN HET LEVEN IS DE ONSCHULDIGEN UIT DE NOOT REDEN EN HELPEN TE VERLOSSEN WAT ANDEREN DER OOK OVER ZEGGEN IK HEB GELEERD DE MENSEN TE HELPEN DIE HET ECHT NODIG HEBBEN EN HULP NODIG HEBBEN OF ZE LAST HEBBEN VAN HET SLECHTEN OF KWAAD OF ALLEEN WILLEN PRATEN OOK GOED BEN EEN GOEIE LUISTEREND OOR VOOR IEDEREEN EN GELOOF JE NIET EN HEB JE TOCH HULP NODIG IK BEN DER VOOR JE MAAR DOE WEL ALLES IN DE NAAM VAN DE LIEVE HEER DE ALMACHTIGEN VADER DE HEMELSEN VADER EN JESUS CHRISTUS EN MOEDER MARIA EN IK GELOOF HEILIG IN HET LEVEN VAN HUN BESTAAN EN BEN OVER TUIGT VAN HUN MACHT EN KRACHT BIJ HET HELPEN VAN HET VERSLAAN VAN HET KWAAD HET KWAAD GEEN ROL MEER SPEELD IN NIEMAND ZIJN LEVEN EN DAAR STA IK VOOR EN IK WIL NIET ZEGEN DAT MIJN LEVEN GEWELDIG IS EN VANTASTIES MAAR IK LEEF ZOALS IK LEEF IK DOE WAT IK DOE NIET OMDAT ANDEREN DAT WILLEN IK DOE WAT IK DOE OMDAT IK DAT WIL EN BELANGRIJK VIND EN NIEMAND DIE ME ER VANAF KAN KRIJGEN OF HELPEN EN IK DOE HET NIET OM BIJ GOD EEN WIT VOED JE TE HALEN NEE IK DOE HET OMDAT IK WIL HELPEN EN IK BEN DAAR DANKBAAR VOOR DAT IK DAT KAN
IK LEEF VOOR EEN AANTAL DINGEN IN ME LEVEN IK BEN BESTEMPELD MET SCHITZOFRENIE EN IK HEB ZO ME EIGEN ERVARING EN MEENINGEN EN MIJN DAGELIJKSE ERVARING EN MIJ WETEN SCHAP EN WAT ER MIS IS GEGAAN EN WAT ANDEREN ME AAN HEBBEN GEDAAN EN IK MOET VECHTEN NU VOOR MEZELF EN ANDEREN EN WAT DE DOKTOREN ZEGGEN BOOIT NIET MEER ZE KUNNEN ME GEVEN WAT ZE WILLEN MAAR ALS IK HET MOET WETEN EN ERVAREN MOET DAN KRIJG IK HET TOCH WEL DOOR EN NIETS OF NIEMAND DIE HET KAN STOPEN OF TEGEN HOUDEN IK WEET BEPAALDEN DINGEN VOOR UIT EN DAT SPEELD ZIG AF TUSSEN NU EN EEN JAAR OF LANGER OF KORTER EN WEET DINGEN DIE IK MOET WETEN MAAR PRAAT ER NOOIT OVER MET IEMAND ALS IK MET DIEREN BEN PRAAT IK OOK MET ZE EN DAN ZEGEN ZE ME DINGEN DIE GAAN KOMEN OF WETEN OF WAT ER SPEELD IN HUIS EN WAT ER GAAT GEBUREN OF GEWOON EEN GEZELIG GESPREK JE MET ELKAAR IK GEEF ZE VERTROUWEN DOOR IETS PERSOON LIJKS OVER MIJ TE ZEGEN EN DAN KOMEN HUN OOK MET HUN VERHAAL EN DAT IS ZO MOOI OM TE ERVAREN EN DOOR TE HEBBEN EN ALLEEN ME EIGEN DIEREN HEB IK GEEN KONTACT MEE OMDAT DAT TE DICHT BIJ STAAT EN SOMS WEL MAAR VAAK NIET EN SOMS HOOR IK HET GOED EN SOMS NIET EN IK WEET WEL DAT IK EEN OPPAS HOND HEB TUTEBEL EN DAAR PRAAT IK OOK GEWOON MEE EN DIE VERTEL IK DINGEN EN ZIJ MIJ MAAR WE HEBBEN HET NAAR ONS ZIN ALS ZE HIER IS EN HEB HET ERG GEZELIG ALS ZE DER IS EN IK GENIET ER ECHT VAN KOM STANDAART NU VIER KEER PERDAG BUITEN EN MESCHIEN WEL MEER LICHT ER AAN HOE IK ME VOEL EN ZE BLIJFT VAAK SLAPEN EN DAT IS OOK EEN FEEST KOM ZE BIJ ME OP BED LAAT ZE ZIG VALEN ALS EEN BLOK EN GELIJK SLAPEN EN ZE KAN OOK SNURKEN EN OOK VLINK DROMEN EN SHOKEN IN DER SLAAP EN ME OUDERS ZIEN GEWOON DAT DIE HOND ME BLIJ MAAKT EN NAAR ME ZIN HEB DAT ZE DER IS EN IK DANK TIARA VOOR HET VERTROUWEN DAT IK OP DER HOND MAG PASSEN VAAK
Home