PRO-JANWAGON
Home Engelen Geesten Slechten Carla Ziggo H&f Spiritueel Scooter Over Contact
© COPYRICHT PRO-JANWAGON JAN VAN DEN BOSCH 2018 ALLE RECHTEN VOOR BEHOUDEN JAN VAN DEN BOSCH PRO-JANWAGON

DE ENGELEN

DE ENGELEN DE WET HAND HAVERS

DE ENGELEN DE WET HAND HAVERS DIE KUNT JE ALTIJD OM RAAD VRAGEN OF VIA GOD TE BIDEN NAAR ZE ZE ZIJN HEEL GOED IN BOSSE GEESTEN VERJAGEN EN SLECHTERIKEN WANT ZODRA DER EEN ENGEL AAN KOMT ZIJN DE GEESTEN  DIE SLECHT ZIJN AL SCHELDEN WEG VOOR DAT ZE ER ZIJN EN DE ENGELEN ZIJN OOK SNEL HOOR EN JE KUNT ZO OOK AAN ROEPEN ALS JE IETS HEB WAAR BIJ JE GEHOLPEN MOET WORDEN MET OPLADEN EN ZO EN JE MOET NIET ALTIJD ALLEEN MAAR AAN ROEPEN OM IETS TE DOEN NODIG ZE OOK EENS EEN KEER UIT OM GEZELIG IETS TE DOEN MET ZE EN GEWOON IN VREDEN ZITTEN EN DANK ZE ALTIJD ANDERS WORDEN ZE OOK NIET BLIJ HELPEN MAAR GEEN DANKJE MAAR JE MOET ZE RESPECTEREN EN ALTIJD DANKBAAR ZIJN DAT ZE ER ZIJN JE HEB ENGELEN VOOR IEDERE ONDER WERP EN GEVEN JE HEB ZE IN GROOT EN KLEIN MATEN EN ZE KUNNEN ZO GROOT WORDEN ALS ZE ZELF WILLEN EN VERTONNEN ZOALS ZE WILLEN ENGELEN MEDITATIE BUITEN ROEP JE DE ENGELEN AAN EN DAN ZIE JE DE VLEUGELS VERSCHIJNNEN EN NAARBENEDEN DWARELEN IN CIRCELS EN DAT IS VET OM MEE TE MAKEN HOOR de engelen de boodschapers van god en de wethandhavers de engelen brengen vaak de boodschap van god over de perfecte beschermers de engelen altijd speels tenzij ze aan het werk zijn dan zijn ze rechtvaardig en hart kunnen ze zijn moet ook wel als ze lolig over komen dan zien anderen ze niet als wet dienders van god en dan moeten ze direct en rechtvaardig zijn maar ze zijn zo liefde vol als het maar kan en ze werken hart voor god omdat ze blij zijn met wat ze mogen doen ze zijn niet altijd even blij als ze iets moeten doen wat ze liever niet doen maar voor god kijken ze daar door heen en ze brengen vreugt terug in mensen levens zonder dat een mens dat weet en wat een engel verkondigt of zegt is vaak zo waar als het maar kan engelen spellen geen spelletjes met je en ze hebben het altijd goed als je weet dat je geholpen woord door een engel wees dan dankbaar tot op het bod en deel je hart met ze vinden ze leuk en ze kunnen spiritueel mensen ook goed op weg helpen en  ze komen altijd in tijden van noot en angst als merk je het niet zijn ze ze er wel en als het er echt op aan komt dat god het zat is hoe het in je leven gaat treed ie hart op en de engelen en hemelsen mensen wezens helpen daar bij mee om de mens weer de goeden kant op te laten gaan dank ze altijd en wees dankbaar bij iederen hulp die je krijgt soms zie je het niet en zijnze er toch op de achtergrond engelen helpen in en uit liefde ik heb zo meerderen noot kreten er uit gegooit en de engelen kwamen meteen in me en laden me weer op in de tijd van noot en de slechten geesten vlugten en schelden me verot voor dat ze aan kwamen en waren zo snel weg niet meer normaal en de engelen hebben een mooie fijne macht en gebruiken het goed zo dat je niet over meesterd woord door hun macht ENGELEN IK VRAAG WEL EENS AAN GOD OF DER EEN ENGEL IS DIE ME WILT HELPEN MET ME WEBSITE EN SOMS KOMEN ER VAN DIE HELENN MACHTIGEN EN DAN ZIT IK TE WERKEN AAN EEN WEBSITE EN DAN VAL IK EVEN WEG EN DAN O IK ZIT NIET OP TE LETEN EN HOOR JE DIE ENGEL ECHT ZEGEN MAAR IK WEL IK WEET WEL WAT IK DOE EN DAN STAAT ER OP DE WEBSITE MAAK NIET WAAR JE GAAT OF KOMT GOD IS ALTIJD AANWEZIG ENDAT WAS EEN BOODSCHAP AAN MIJ MAAR DIE ENGELEN VOELEN OOK ZO MACHTIG EN VOL ENERGIE VOL AAN EN ZO ZUIVER IK VRAAG VAAK OF DER ENGELEN ZIJN DIE MET MIJ WILLEN WERKEN AAN EEN WEBSITE OF IK NODIG ENGELEN UIT OM TE COMPUTEREN EN DAN KOMEN ZE OOK ECHT MEE COMPUTEREN EN DAN GEVEN ZE JE HET GEVOEL EN ZEGEN WAT JE HET BESTEN KAN DOEN MAAR MEESTAL VIA GEVOEL OF IDEE TJES EN IK VIND HET WEL LEUK MET DE ENGELEN IK BEN TROTS OP WAT DE ENGEL NOG VOOR ME OVER HEBBEN VOOR MIJ EN OOK ECHT KOMEN IK ZOU DENKEN ZE ZALLEN WEL WAT BETERS TE DOEN HEBBEN DE ENGELEN VERTELEN JE OOK VAAK DINGEN DIE LATER UIT KOMEN EN IK GENIET AL VAN DE GEDACHTEN MET DE ENGELEN ROND TE MOGEN LOPEN EN TE WERKEN ZWAAR RESPECT ZAL JE NIET ZEGGEN NA ALLES WAT IK MEE HEB GEMAAKT
DE ENGELEN VINDEN HET FIJN ALS JE ZE UIT NODIGT EN GEZELIG EEN KAARSJE VOOR ZE BRAND EN EEN LEKKER GUURTJE IN HUIS AAN HEB STAAN GUUR KAARS OF WIEROOK EN ALS JE GEEN GEDACHTENS HEB BIJ WIEROOK DAN GEBUURT ER OOK NIETS HELAAS KAN IK NIET ZINGEN MAAR PROBEER HET WEL SOMS MAAR IK BEN OOK NIET ZO EEN DICHTER MAR IK DANK ZE OP MIJN MANIER IK BID TOT GOD OF DIE DE ENGELEN IETS EXTRAS WILT GEVEN EN DAT IK HET WEL WEER MET GOD GOED MAAK DAAR VOOR GOD WEET PRECIES WAT ZE NODIG HEBBEN EN IK SCHIJF OOK WEL EENS NAAR ZE IK HEB EENS IN BAD MET HEILIG WATER LAG IK MET ME OREN ONDER WATER EN TOEN HORDEN IK DE ENGELEN ZINGEN EN DAT WAS MOOI ECHT MOOI IK WEET WEL HOE ZUIVER ZE KLINKEN EN IK HEB ER NIET BIJ STIL GESTAAN MAAR ZE LIETEN ME WETEN DAT ZE ER WAREN IN DE TIJD VAN DE HELL WAAR IK IN ZAT IK HEB DAAR ZOVEEL UIT GELEERD IK PAK HET KWAAD AAN MET HUN EIGEN STREKEN EN ALS IK HET NIET AAN KAN MOET IK BIDEN TOT GOD OF DIE DE ENGELEN WILT STUREN EN DAN VLUCHT HET KWAAD TENZIJ JE EEN STRAF MOET UIT ZITTEN VOOR WAT JE VERKEERD HEB GEDAAN DAN GRIJPEN DE ENGELEN OOK NIET IN IK ZOU WILLEN DAT IK EEN GOEDEN ENGEL VRIEND WAS EN BEN MAAR IK BEN NIET PERFECT MAAR ZE NEMEN ME ZOALS IK BEN EN HOE IK DOE DAT IS DE VERSCHIL TUSSEN MENSEN EN ENGELEN ENGELEN KEUREN NIET VEEL AF JA HELE SLECHTEN DINGEN MAAR DE ENGELEN ZIJN ZO APPART ALS JE EEN MAAL WEET HOE ZE TE WERK GAAN EN DAT HET SLECHTEN AL VLUGT VOOR DAT ZE AAN KOMEN EN JESUS ZIJN NAAM IN BEZETEN HEID WAAR IK IN ZAT KEERDEN IK ME MET AL ME MACHT MET ME GEZICHT NAAR DE VLOER EN IK GING BIDEN EN ZIJ JESUS IK LIG AAN JE VOETEN EN DE BEZETENHEID HIELD METEEN OP DAT IK ME TOT JESUS KEERDEN EN ECHT IK BEN IN GEDACHTEN AAN JESUS VOETEN GAAN LEGEN EN ME HANDEN AAN ZE BENEN EN IK VROEG OF HET OP KON HOUDEN EN DAT GEBUURDEN DE ENGEL NOG AAN GEROEPEN DAT IK EEN OVERDOSIS HAD GEDAAN MEDICATIE EN IK KWAM IN HET ZIEKEN HUIS AAN EN RIEP NOG VOOR DAT IK WEG VOEL DE ENGELEEN AAN EN VROEG AAN EEN ENGEL OF DIE IETS VOOR ME KON DOEN EN IK VROEG MAG IK NOG GELUKIG OP AARDEN WORDEN EEN VROUW EN EEN GEZIN STICHTEN UIT EINDELIJK DE RUST IS TERUG GEKOMEN DE VROUW NOFG NIET EN DE KINDEREN MAAR DAT KOMT WEL ALS HET DAAR DE TIJD VOOR IS MAAR ZO ZIE JE MAAR DE ENGELEN KOMEN WEL EN GEVEN JE BOODSCHAP ECHT DOOR AAN GOD GOD ZAL HET OOK WEL GEHOORD HEBBEN EN DAT DE ENGEL GEWOON SPECIAAL VOOR MIJ KWAM OM EEN BOODSCHAP NAAR GOD TE BRENGEN OOK WEL BIEZONDER
Engelen