PRO-JANWAGON
Home Engelen Geesten Slechten Carla Ziggo H&f Spiritueel Scooter Over Contact
© COPYRICHT PRO-JANWAGON JAN VAN DEN BOSCH 2018 ALLE RECHTEN VOOR BEHOUDEN JAN VAN DEN BOSCH PRO-JANWAGON

DE GOEDEN GEESTE

DAT IK IN EEN HEL ZAT KWAMEN ER

GOEDEN GEESTEN TUSSEN DE

BOSSEN DOOR EN DIE ZIJDEN GOD

HEEFT NOG EEN PLAN MET JE JE GAAT

JE HUIS ZELF WEER REINIGEN EN JE

GAAT WEER VECHTEN EN GOD HEEFT

EEN PLAN MET JE EN DAT ZIJDEN ZE

VEEL HOOR

DE GOEDEN GEESTEN KWAMEN TUSSEN DE SLECHTEN DOOR EN DIE GAVEN ME WEER HOOP EN GOED GEVOEL EN BUURDE ME OP IN DE TIJD DAT HET ECHT SLECHT MET ME GING EN NIEMAND GELOOFT ME EN ZIJDEN HET ZIT IN JE HOOFT EN IK WEET WEL EEN ANTICHRIST DIE ZIJ IETS TEGEN MIJ IK STOND TE PLASSEN EN IK ZIJ TEGEN DIE GEEST IK GA ZELF MOORD PLEGEN HIJ ZO KAN JE GERUST DOEN MAAR DAT WERKT TOCH NIET IK ZO O NEE IK ZORG GEWOON DAT IK EEN GUN KOOP EN DAN SCHIET IK ME HERSENS VEROT DAT ZE ME NIET MEER KUNNEN REDEN HIJ ZO GEBUURT TOCH NIET GOD HEEFT NOG EEN PLAN MET JE HIJ ZO KLEINE HANGER EN GROTE KONING EN HIJ ZO GOD HEEFT NOG EEN PLAN MET JE EN DAT IK WEER IN DE WOONKAMER ZAT HIJ ZO KIJK OP DE TV VREDES DUIVJES VAN UIT DE HEMEL VOOR GENADEN VRAGEN ZE DAAR MEE EN GOD HAD INDERDAAD EEN PLAN MET ME IK BEN NU STERKER DAN VROEGER EN IK BEN UIT EINDELIJK ZIELEN GAAN BEVRIJDEN EN EEN HOOP EN DIE VAST ZATEN OP  EEN PLEK EN IK HEB ER ZOVEEL TERUG GEHAALD EN DE HELEN MAATSCHAPIJ DEED ER UIT EINDELIJK AAN MEE IK VERZON DE METODENS EN IK LIET DE ENGELEN VOOR UIT GAAN OM DE ZIELEN EN GEESTEN OP TE VANGEN EN OF ALS ZE NOG ALS MENS IN LEVEN WAREN DE ZIEL TERUG BRENGEN NAAR HET LICHAAM WAAR DIE BIJ HOORD TE ZIJN OF NAAR HET LICHT EN NAAR GOD GELIJK EN IK BRENG OOK GEESTEN EN ZIELEN NAAR HET LICHT ZE KOMEN ER ZELF OM VRAGEN OF IK DAT WIL DOEN IK HEB RESPECKT VOOR DE GOEDEN GEESTEN DIE IJ HIELPEN EN DAT ZE ME OP BUURDEN IK BEN ZE ZO DANKBAAR ZIJ HEBBEN SOMS TOTAAL NIKS MET GOD MAAR ZE VONDEN HET ZO BELANGRIJK OM MIJ TOCH DE BOODSCHAP VAN GOD TE BRENGEN EN HET HEEFT GEHOLPEN ECHT IK BEN ZE DANKBAAR   DE GEESTEN DIE KWAMEN SOMIGEN KWAMEN OM TE GENIETEN VAN MIJ GOED GEVOEL EN MIJ GEWELDIGEN VROLIJKHEID DIE IK HEB EN DE GEESTEN DIE KWAMEN DER WAREN ER EEN PAAR BIJ DIE HADDEN GEEN HOOP MEER EN IK BEGON DOOR IETS WAT GEBUURDEN WEER HOOP TE KRIJGEN EN BEGON WEER TE HOPEN EN DE GEEST ZO ZO IK WEET EINDELIJK WEER WAT HOOP IS EN EEN GEEST DIE VERGEET IK NOOIT MEER DIE KWAM EN IK HAD HET NIET IN DE GATEN MAAR IK WERD DOWN EN DIE GEEST ZO HIJ GAAT ZIG OOK ZO VIES VOELEN ALS MIJ EN DOWN EN TOEN GING DIE WEG EN DER WAREN OOK SLECHTEN GEESTEN DIE VAN PLAGEN HIELDEN EN DIE PLAAGDE MIJ EN OP DE MOMENT DAT IK DACHT MESCHIEN MOET IK GEWOON GENIETEN VAN WAT ER GEBUURT EN GENIETEN VAN AL ME ELLENDE DIE IK MEE MAAK EN IK BEGON ALLES LEUK TE VINDEN HIJ ZO NU VIND IK HET NIET MEER LEUK EN HET WAS NOG EEN HELE STRIJD WAAR IK IN ZAT DUIZENDE GEESTEN DIE SLECHT WAREN SPRONGEN IN ME UIT ME DE ANDEREN IN ME EN ECHT EEN HOOP EN DAT VOELDEN KUT EN TUSSEN DOOR DE GOEDEN GEESTEN DIE MIJ WEER HOOP EN PLEZIER EVEN TUSSEN DOOR GAVEN WAS WEL GAAF GEESTEN DIE OP AFSTND ZATEN TE KIJKEN IK ZAG OVER AL OM ME HEEN GEESTEN GROTEN GEZICHTEN MOOI ZILVER EN KLEUR REIK EN MOOI STRAK EN STERK EN GEZOND OJA DE ENGELEN KWAMEN BIJ ME HUIS EN OMGEVING DAT WAS IK NOG VERGETEN TE VERTELEN DAT DE GEESTEN AAN VAL DOOR DE HELLEN OMGEVING DE GROOTSTE GEESTEN OP ME AF KWAMEN OM ME AAN TE VALLEN ZAG IK DOOR DE HELEN OMGEVING DAT DE ENGELEN VERANDERENDEN IN WITE KRUISEN EN DIE KRUIS GING OM DE SLECHTEN GEEST HEEN EN ZO PAKTEN ZE DE GEESTEN DIE ME AAN WILDEN VALLEN EN GINGEN ZE MET DE SLECHTEN NAAR BIOVEN EN BRACHTEN ZE HUN OP HUN PLEK WAAR ZE HORDEN TE WEZEN DE UNIVERSUMS POLITIE HAD HET ECHT DRUK ALLEEN MAAR VOOR MIJ WAT IK HAD GEDAAN EN ZE WAREN NIET ZO VROLIJK SNAP IK OOK WEL NU MAAR JA IK DACHT DAT HET GOED WAS MAAR JA EIGELIJK DAAGDE IK DE HELE UNIVERSUMS LEVEN UIT EN DE UNIVERSUMS POLITIE MOEST WEER VOL AAN DE BAK OM MIJ ZOVEEL MOGELIJK TE BESCHERMEN EN DAAR WELD IK BEWUST VAN DAT DE HELEN OMGEVING DOOR DE UNIVERSUMS POLITIE WAS OMGEVEN EN OVERAL WAAR IK GING VOLGDEN ZE MIJ EN IK ZAG DE ZWAAI LICHTEN AAN STAAN ALLES HET WAS ECHT NIET LEUK VOOR MIJ OVERAL WAAR IK GING EN KWAM EN WIE IS DIE GEK DIE IN EEN HEL DE LOL ER VAN IN ZIET EN WIE IS DIE GEK WIE POPEN AAN VLAREN SCHIET IK EN DE MAATSCHAPIJ WERKEN ER OP DE ACHTER GROND BIJ  IK KAN ZOVEEL VERTELEN WAT IK MEE HEB GEMAAKT VOOR DE VOLGENDE WEBSITE IS DAT DIE IK GA MAKEN ALLEEN MAAR OVER HET SPIRITUEEL WERELDJE EN WAT EN HOE IK GROOT BEN GEWORDEN DOOR KLEIN TE BLIJVEN
DE GEESTEN DIE SLECHT WAREN WAREN NIET BLIJ DAT DE GOEDEN GEESTEN DAT DEDEN EN WAAROM ZE HET DEDEN WEET IK NIET MAAR ZE VONDEN HET OOK NIET LEUK WAAR IK IN BELAND WAS EN HET SLECHTEN WAT OP ME PAD IS GEKOMEN EN IK VOND HET WEL FIJN EN DE GEESTEN DIE KWAMEN IK HAD WEER EENS WAT GOED GEDAAN EN TOEN LIETEN ZE ME WEER DIE FIJNE WARMTE VOELEN EN HIELPEN ZE MAAR WERKTE ME OOK WEER EEN BEETJE TEGEN ZE WISTEN NIET WAT ZE NOU EIGELIJK WILDEN SOMIGEN EN DER WAREN GEESTEN BIJ DIE GAVEN INFO EN NIET HELLA\EMAAL HELDER MAAR IK WAS OOK TE DOM OM ER IETS MEE TE DOEN DE GEESTEN KAN JE WEL MEE LAGEN SOMIGEN LIETEN ME UIT EINDELIJK NA AL DIE ELLENDE WAT IK MEE HEB GEMAAKT EN DOOR HEEN GING EVEN VLINK LAGEN VAN UIT ME BUIK HEFTIG EN GIEREN EN BRULLEN VAN HET AGEN EN DER KWAMEN GROTE GEESTEN OP ME KAMER VIA DE RAAM BINNE TOEN ZAT IK IN DE KLINIEK EN DIE KWAMEN STEEDS BIJ ME KIJKEN EN MET ME KNUFFELEN EN IK GENOOT ER ECHT VAN HET MOOISTE IS IN DE ZIEKEN HUIS HAD IK EVEN RUST KWAM IK WEER THUIS BEGON HET WEER EN IK ZAG DE ZIEKENHUIS BEZOEKJES ALS EEN KLEINE VAKANTIE EIGELIJK TOT DAT ZE DAT HORDEN DAT IK DAT ZIJ TOEN DEDEN ZE ME PAKKEN IN HET ZIEKENHUIS EN DAN ALS DER IEMAND KWAM STOPTE HET EN ALS ER NIEMAND BIJ WAS DAN BEGONNEN ZE WEER HEFTIG MIJ TE ZIEKEN EN HET WAS VAAK GEEN FEEST EN IK MOET ZEGEN SOMIGEN MENSEN ZEGEN JAN IS GEK HIJ ZIET DINGEN EN HOORD DINGEN DIE DER NIET ZIJN MAAR IK MOET ZEGEN IK BEZWEEK VAAK ONDER DE DRUK VAN HET KWAAD EN SLECHTEN DINGEN DIE STEEDS GEBUURDEN EN DAN ZAT IK WEER IN EEN SPYGOZE ZIJDEN ZE EN WANNEN JA DIE VAN DE GEESTEN JA EN DAT IK BEGON TERUG TE VECHTEN ZOALS DE GOEDEN ZIJDEN GING IK HELLEMAAL LOS EN VOCHT TEGEN DE SLECHTEN EN AANVALLEN DIE KWAMEN TEGEN WERKEN IK HEB IN DE KLINIEK IN DE TUIN WEL DUIZENDEN GEESTEN ZIEN KOMEN EN GAAN EN EEN DIE NAAM NOEM IK NIET MAAR DAT WAS OOK GEWOON EEN GEEST EN DIE DOET ZIG VOOR ALS EEN ALMACHTIGEN GOD MAAR HET WAS GEWOON EEN GEEST EN VOOR DAT IE KWAM WET IE GESLAGEN DOOR EEN LICHT FLITS EN HIJ TOLDEN IN DE RONDEN EN TOEN KWAM DIE VOOR ME HANGEN IK ZO .....NU WEG WEZEN EN HIJ GING WEG EN ZE AAN HANG DIE KWAM NOG WEL EVEN LANGS EN EEN GEEST TRIP DIE KWAM OP  ME KAMER EN DIE LIET ME ROOD RUNNER ZIEN EN MEER ECHT GENIETEN ZE ZIJDEN OOK JA JIJ KAN WEL GOED TEGEN DAT GETRIP VAN ONS HEB IK GEHOORD EN ZO KWAM HET WEER DAT IK THUIS KWAM EN DAAR BEN IK HELLEMAAL LOS GEGAAN ZIELEN BEVRIJDEN EN GEESTEN EN MAAKT NIET UIT GOED OF SLECHT IEDEREEN IN VOODOO POPETJES OF MAGIESE KISTEN ZATEN OPGESLOTEN KAPOT GEMAAKT EN BEN OVER DE HELEN WERELD HEEN GEGAAN EN IK WEET ZEKER DAT GOD ER BIJ GEHOLPEN HEEFT WANT ER KWAMEN ZOVEEL GEESTEN OP ME AF DIE ME DANKBAAR WAREN EN IK GELIJK GA   NAAR HET LICHT DAAR IS GOD EN TOEN DEED IK ZE GELIJK NAAR HET LICHT STUREN TIJDEN  HET BEVRIJDEN EN NAAR GOD STUREN ZONDER DAT ZE LANGS MIJ KWAMEN
Geesten